životní prostředí
kontakty
nabídka zaměstnání
politika jakosti
pojištění
nabídka služeb

Environmentální politika

SNAŽÍME SE USPOKOJOVAT POTŘEBY SOUČASNÉ GENERACE, ANIŽ BY BYLY OHROŽENY NÁROKY BUDOUCÍCH GENERACÍ

  1. Pro nás, jako společnost působící v oblasti nákladní silniční dopravy, je velice důležitý příkladný postoj k životnímu prostředí.
  2. Ekologická odpovědnost je pro nás, vedle odpovědnosti ekonomické a sociální, velmi důležitou součástí celé strategie společnosti.
  3. Evidujeme a hodnotíme vliv všech našich současných aktivit na životní prostředí a o svém environmentálním profilu informujeme všechny zainteresované strany včetně veřejnosti.
  4. Náš ekologický závazek spočívá v důsledném respektování veškerých legislativních požadavků a kde je to technicky a finančně možné, se snažíme dosahovat hodnot a kritérií nad legislativní rámec.
  5. Za dodržování zásad ekologického chování je zodpovědné nejen vrcholné vedení společnosti, ale i každý jednotlivý zaměstnanec společnosti. K dosažení tohoto cíle používáme náležité směrnice a postupy integrované do výrobních i nevýrobních procesů.
  6. Společnost ČSAD Brno - Černovice a.s. má ve spolupráci s kompetentními orgány státní správy zpracované veškeré právní požadavky na ochranu životního prostředí plynoucí z platné legislativy.
  7. Své chování k životnímu prostředí nepřetržitě zlepšujeme pravidelnou obnovou a údržbou vozového parku, čímž se snažíme naplnit požadavek trvale udržitelného rozvoje a environmentální cíle stanovujeme tak, aby bylo možno pokrok měřit.

NEJLEVNĚJŠÍ JE ŘEŠIT PROBLÉM, KTERÝ NIKDY NENASTAL.


Copyright © 2006 BEST Transport, a.s.