politika jakosti
partneři
kontakty
nabídka zaměstnání
dceřinné společnosti
pojištění
profil společnosti

POLITIKA JAKOSTI

V produktivitě a ziskovosti se odráží naše kvalita

  1. Jakost chápeme nejenom jako úzce vymezenou oblast technických specifikací produktů, ale především jako "kvalitu života" celé naší organizace. Požadované kvality se snažíme dosáhnout zapojením všech zaměstnanců, kteří jakost chápou ne jenom jako zájem organizace ale i jako zájem svůj.
  2. S našimi dodavateli jednáme otevřeně a zodpovědně, přitom však klademe vysoké nároky na jakost. Součástí naši spolupráce je pravidelné hodnocení dodavatelů.
  3. Cílem vedení organizace i všech zaměstnanců je věrný a spokojený zákazník.
  4. Držíme se pravidla, že předcházet problémům je jednodušší a levnější než řešit jejich následky.
  5. Vyhledáváme všechny příležitosti a informace pro vytvoření uceleného systému managementu jakosti.
  6. Všichni zaměstnanci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly v oblasti zabezpečování jakosti a jsou zainteresováni na trvalém zlepšování své práce a vedeni ke spoluodpovědnosti za prosperitu organizace.

Konkurence pro nás není nepřítel, ale měřítko a motivace k našemu neustálému zlepšování.


Copyright © 2006 BEST Transport, a.s.