politika jakosti
kontakty
nabídka zaměstnání
životní prostředí
pojištění
nabídka služeb

POLITIKA JAKOSTI

V produktivitě a ziskovosti se odráží naše kvalita

  1. Jakost chápeme nejenom jako úzce vymezenou oblast technických specifikací produktů, ale především jako "kvalitu života" celé naší organizace. Požadované kvality se snažíme dosáhnout zapojením všech zaměstnanců, kteří jakost chápou ne jenom jako zájem organizace ale i jako zájem svůj.
  2. S našimi dodavateli jednáme otevřeně a zodpovědně, přitom však klademe vysoké nároky na jakost. Součástí naši spolupráce je pravidelné hodnocení dodavatelů.
  3. Cílem vedení organizace i všech zaměstnanců je věrný a spokojený zákazník.
  4. Držíme se pravidla, že předcházet problémům je jednodušší a levnější než řešit jejich následky.
  5. Vyhledáváme všechny příležitosti a informace pro vytvoření uceleného systému managementu jakosti.
  6. Všichni zaměstnanci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly v oblasti zabezpečování jakosti a jsou zainteresováni na trvalém zlepšování své práce a vedeni ke spoluodpovědnosti za prosperitu organizace.

Konkurence pro nás není nepřítel, ale měřítko a motivace k našemu neustálému zlepšování.

TÜV CZ - cetrifikační orgán certifikující systémy managementu jakosti akreditovaný ČIA osvedčuje, že organizace ČSAD Brno-Černovice, a.s. zavedla a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001


TÜV CZ - cetrifikační orgán certifikující systémy enviromentálního managementu akreditovaný ČIA osvedčuje, že organizace ČSAD Brno-Černovice, a.s. zavedla a používá systém enviromentálního managementu, který odpovídá ČSN EN ISO 14001:1997


Copyright © 2006 BEST Transport, a.s.